Kvalitet/Miljö

svanen_cmyk_vitbak_Kuvertteamet är ISO-certifierat för både kvalitet och miljö. Vår standardserie Sober är Svanenmärkt och vid special- eller flexoproduktioner kan kuverten Svanenmärkas vid miljögodkänt pappersval. Vi har också Svanenmärkt hela vårt ark-, kuvert- och digitaltryckeri. Detta gör att våra återförsäljare kan erbjuda sina kunder Svanen på alla trycksaker.

Miljö- och kvalitetspolicy

Kuvertteamet ska leverera prisvärda grafiska produkter av hög kvalitet och god miljö! Vi ska erbjuda kunder produkter, kompetens och erfarenhet som motsvarar eller helst överträffar kunders förväntningar och behov. Det åligger oss att uppfylla lagar, regler och andra utifrån kommande krav. Med utveckling, bra produktionsutrustning och kommande investeringar ska vi sträva mot att ständigt bli bättre inom vår verksamhet och kunna minska miljöbelastning och föroreningar. Genom fortsatt arbete med kvalitet, miljö och målsättning vill vi vara kundens självklara val av leverantör.

CSR/Hållbarhet

Miljöfrågor är viktigt för Kuvertteamet. Vi arbetar även med att ta ett socialt ansvar för en hållbar utveckling – både internt i bolaget och externt i samhället. Vi strävar ständigt efter att förbättra arbetsmiljön för de anställda och att skapa en miljö där våra anställda trivs och får utvecklas. Kuvertteamet arbetar för en ökad mångfald inom organisationen. Samarbete med näringsliv, skolor och föreningsliv ser vi som en naturlig del av vårt arbete. Vi är väldigt stolta över ”Print by Sweden”, vilket betyder att hela vår tryckproduktion är placerad i Bankeryd, Sverige.

Certifikat-2018.pdf